top of page


Dr Aruna Arujuna boleh dihubungi melalui :

 Secretary: 07538 385325

e-mel:  Careteam@avahealth.life

Kami bertindak balas dalam masa 24 jam.

Akaun  CareTeam adalah untuk mengatur janji temu dan tidak dipantau oleh Doktor.

Kebimbangan kesihatan hanya ditangani semasa perundingan.

Dalam kecemasan sila dapatkan nasihat daripada GP atau NHS anda 111. 

Untuk menempah janji temu di salah satu lokasi perundingan:

 

  • The Alexandra Hospital:      01618203828

  • Spire Manchester Hospital:  01614476600

  • Spire Fylde Coast Hospital:  01253394188

Self paying patients: Initial consultation fee is £260, follow up consultations will be priced at £200. Our clinic accepts payment via debit/credit card over the phone. We require payment up front for initial self-pay consultations.

Insured patients: Dr Arujuna is recognised by all major insurers and regularly treats patients covered by medical insurance.

Screenshot 2024-01-30 at 17.07_edited.jp

Spire Fylde Coast Hospital

Spire Manchester Hospital

The Alexandra Hospital

bottom of page